Dimecres 26 d’octubre de 2016
Lloc: Institut d’Estudis Catalans
10 h: Inauguració
 

TRETS ECONÒMICS EN TEMPS DE FERRAN II

 

10.30-11 h: «Castella i la Corona d’Aragó: una comparació econòmica necessària»
Antoni Furió, Universitat de València
11-11.30 h: Pausa (cafè)
11.30-12 h: «Les bifurcacions de les estructures agràries durant el regnat de Ferran II (1452-1516): Mallorca i Catalunya»
Gabriel Jover, Universitat de Girona
12-12.30 h: «Producció agrària i manufactura entre el redreç i l’estancament»
Jaume Dantí, Universitat de Barcelona
12.30-13 h: «El comerç a la Mediterrània»
David Igual, Universitat de Castella-la Manxa
13-13.30 h: Debat
 

LA SOCIETAT A L’ÈPOCA DE FERRAN II

Lloc: Palau dels Requesens (Molins de Rei)
El desplaçament a Molins de Rei es farà en autocar
Punt de sortida i de retorn: pl. de la Universitat
Hora de sortida direcció Molins de Rei: 15.15 h
Hora de sortida direcció Barcelona: 20 h

16-16.30 h: «La nobleza en Aragón, Valencia y Cataluña»
Esteban Sarasa, Universitat de Saragossa
16.30-17 h: «Els remences»
Rosa Lluch, Universitat de Barcelona
17-17.30 h: Pausa (cafè)
17.30-18 h: «Justícia en terres de senyors en temps de Ferran II»
Valentí Gual, Universitat de Barcelona
18-18.30 h: «Hombres de negocios y ciudadanos honrados en Cataluña y Valencia»
Enrique Cruselles, Universitat de València
18.30-19 h: Debat

 

 

Dijous 27 d’octubre de 2016
Lloc: Institut d’Estudis Catalans

 

LA RELIGIOSITAT I LES MINORIES RELIGIOSES

 

10.30-11 h: «El món religiós al voltant de Ferran II»
Ignasi Fernández Terricabras, Universitat Autònoma de Barcelona
11-11.30 h: Pausa (cafè)
11.30-12 h: «La Inquisició»
Mateu Colom, Universitat de les Illes Balears
12-12.30 h: «Dels conversos a l’expulsió dels jueus»
Rafael Narbona, Universitat de València
12.30-13 h: «Les manufactures rurals mudèjars a les terres de l’interior al nord de València»
Ximo Aparici, Universitat Jaume I
13-13.30 h: Debat
 

LA MONARQUIA I LES INSTITUCIONS DELS TERRITORIS

16-16.30 h: «El món cortesà al regnat de Ferran II i les seves dones, sobretot Germana de Foix»
M. Àngels Pérez Samper, Universitat de Barcelona
16.30-17 h: «El fracàs del redreç mallorquí»
Miquel Deyà, Universitat de les Illes Balears
17-17.30 h: Pausa (cafè)
17.30-18 h: «Absentisme reial: els lloctinents generals i el Consell d’Aragó»
Jordi  Buyreu, Universitat de Barcelona
18-18.30 h: «Les Corts dels regnes»
Eva Serra, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de Barcelona
18.30-19 h: «Les Diputacions del General»
Tomàs de Montagut, Universitat Pompeu Fabra
19-19.30 h: Debat

 

 

Divendres 28 d’octubre de 2016

 

LA CULTURA

 

10.30-13 h:

 

Visita cultural: Sant Jeroni de la Murtra (Badalona)

El desplaçament a Sant Jeroni de la Murtra es farà en autocar
Punt de sortida i de retorn: pl. de la Universitat
Hora de sortida direcció Sant Jeroni de la Murtra: 9.30 h
Hora de sortida direcció Barcelona: 13 h
Lloc: Institut d’Estudis Catalans
16-16.30 h: «Llengües i cultura en els territoris de Ferran II»
Agustí Alcoberro, Universitat de Barcelona
16.30-16.45 h: Debat
 

LA POLÍTICA EXTERIOR

16.45-17.15 h: «Una visió de llarg recorregut: Ferran II. Dels Trastàmara als Habsburg»
Àngel Casals, Universitat de Barcelona
17.15-17.45 h: Pausa (cafè)
17.45-18.15 h: «Las relaciones eclesiásticas y diplomáticas entre los Borja y Fernando II»
José M. Cruselles, Universitat de València
18.15-18.45 h: «Els darrers anys de Ferran II en la política internacional (1504-1516)»
Enrico Valseriati, Universitat Catòlica de Brescia
18.45-19.15 h: «La imatge historiogràfica del rei Ferran II i les seves actuacions, sobretot a l’exterior»
Ernest Belenguer, Institut d’Estudis Catalans i Universitat de Barcelona
19.15-19.45 h: Debat