Segons l’opció sol·licitada en la inscripció, els requisits per a obtenir el certificat són els següents:

Certificat tipus 1
Certificat d’assistència de l’IEC. Es lliurarà a qui ho sol·liciti i assisteixi a un mínim del 80% de les sessions.

Certificat tipus 2
Certificat d’aprofitament per al reconeixement d’un crèdit de la Universitat de Barcelona. Per a obtenir-lo, cal assistir al simposi i lliurar un resum comentat de tres de les ponències presentades amb una extensió màxima de tres pàgines i abans del dia 28 de novembre a l’adreça sha@iec.cat.