El 23 de gener de 1516 va morir, a Madrigalejo (Càceres), Ferran II, el darrer rei de les nostres terres al final del segle XV i primers anys del segle XVI. A la vegada, fou també rei durant anys de Castella i, després de la mort de la reina Isabel i amb les dificultats dels hereus directes, fou governador general de Castella, segons el testament del 1504 de la reina Isabel. Tot això ha determinat que ja des del 2015, però sobretot enguany, se celebrin conferències i congressos. Però no hi ha cap congrés sobre Ferran II i la Corona d’Aragó, títol aquest darrer que es consolida al llarg del segle XV com a referent dels regnes patrimonials del rei, incloent-hi també Catalunya. L’Institut d’Estudis Catalans, les nostres universitats i altres institucions han cregut convenient tirar endavant aquest congrés, perquè expliqui fil per randa les qüestions més importants d’aquella època.